مديريت مبتنی بر هدف

آموزش, پژوهش و مشاوره در ارتباط با مدیریت و سازمان


برای دوستان :


    درد دل يکی از بهترين دوستانم که افتخار ميکنم با او زندگی ميکنم.اين دوست سمبل صبر و تحمل است


کسی که هميشه با من است و خواهد بود و از با هم بودن ، من لذت می برم و اون رنج دوری و عذاب تحمل من:


مرا تا قلب تو پلی بايد ، پلی کوچک به حد وسع


تا شکوه قلبت ، قلب بزرگ تو


آرام در شريانهای سستم جاری گردد


آری عزيزم ، مرا تا قلب تو پلی بايد


چرا که رگهای سرد من ، بی تسلط تپش های ماندگار تو


شايد ندانی لحظه ای ياری ام نمی کنند


و من مثل ماهی ساحل افتاده ای


از تصور دوری تو ، و اين همه چشم های حريص


که مرگم را ، عريانی ام را، و پوسيدگی اين فلس ها


فلس هايی که فقط برای تو می درخشيدند را


نامردانه می بينند


چه سخت می ميرم


ميدانم ، مرا تا قلب تو پلی بايد


تا سير گردم


دوباره می ميرم


اما آسوده در تو ، می ميرم و باز . . .                                    ( سارای)اين هم داغ دل يکی ديگر از دوستانم که سنبل صداقت است و سن وسال را مبنای دوستی نمی داند کاری از خانم ستاره ملک آسا ، با آرزوی موفقيت و پيروزی برای ايشان:


داغ دل من


حق كشي ، رسم همه نامردان


مظلوم كشي رسمي تكراري!


گفته مي شود زمان برده داري به پايان رسيده ، اما افسوس كه براي آنها زمان ساكن است


اي خدا اي پناه بي پناهان! ! گناه ما چيست ، كه مورد استثمار اين ظالمان قرار گيريم


كشتار پرندگان به چه قيمت!


اي صيادان بي رحم ، آيا صداي ناله ما پرندگان از كوچ بازمانده در اين باغ زيبا رانمي شنويد!


بي عدالتي تا كي! ! آيا عصر جوانمردي و مروت به پايان رسيده


آيا ديگر قلبي براي ما نمي تپد


آيا آسمان آبي كه روزگاري جولانگاه ما بود ديگر پذيراي ما نيست!


آيا فرياد ما همچو پتك كوبيدن بر سندان است!


بهراسيد!


بهراسيد از روزي كه ، فرياد ما پرندگان بال شكسته همچو طوفاني كشتي شما را به مانند پر كاهي به اين سو وآن سو بيافكند


تا کار هايی از دوستان ديگر بدرود. موفق و پيروز باشيد

نوشته شده در یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٢ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ توسط دکتر داود کیا کجوری نظرات () |