مديريت مبتنی بر هدف

آموزش, پژوهش و مشاوره در ارتباط با مدیریت و سازمان

عنوان مقاله: نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت و نوآوری
نویسنده: دکتر محمد فتحیان - مهندس لیلا بیگ - مهندس عاطفه قوامی فر
منبع: تدبیر - شماره 164 - 1384

چکیده

عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات شگرف درفناوریهاست. عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انســـانی خلاق و دانش گرا به جای نیروی انسانی عملکردی است. از این رو، مدیریت هوشیار بر آن است تا هرچه بیشتر و بهتر درجهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش عرصه رقابتی خود برآید، این امر مستلزم این است که سازمان با ارج نهادن به مدیریت دانش و متقابلا مدیریت خلاقیت و نوآوری، آن را به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضروری جهت پیشگامی در عرصه رقابت پذیری، در زمره برنامه های اولویت دارخود قرار دهد. م دیریت نوآوری در واقع فرایندی است که از طریق ترکیب و یکپارچگی اجزای مختلف دانش به پدیدآوردن بدیهیات می پردازد. در این راستا به کارگیری دانش ضمنی به عنوان محرکی اساسی در موفقیت فرایند نوآوری، تاثیر قابل ملاحظه ای در کارایی شرکتها خواهد داشت. مقاله حاضر در آغاز دلایل اهمیت دانش ضمنی در فرایند خلاقیت، نقش دانش ضمنی را در مدیریت نوآوری شناسایی کرده و مواردی از موانع و مشکلات ایجاد وتسهیم آنرا ذکر می کند. سپس بر اساس آخرین پژوهشهای انجام گرفته در این حوزه، مدل یکپارچه ای برای تشریح تاثیر دانش ضمنی بر مدیریت موفقیت آمیز نوآوری تشریح و ارائه می گردد، در پایان اهرمهای کلیدی مدیریت دانش ضمنی شناسایی شده و تاثیر مثبت آن بر موفقیت نوآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ توسط دکتر داود کیا کجوری نظرات () |

بنام آنکه جان را فکرت آموخت

                      

تنظیم و ساختار یک مقاله علمی ترویجی                                       

نگارش: داود کیا کجوری

 

صفحه اول: نیمه اول صفحه= نامه روی مقاله برای دبیرخانه یک سمینار(کنفرانس، همایش) و یا سردبیر یک مجله. (پیوست شماره یک)

       نیمه دوم صفحه= مشخصات، مرتبه علمی، آدرس، تلفن، فاکس و Email  نویسنده(نویسندگان) به دو زبان فارسی و انگلیسی.

(پیوست شماره یک)

صفحه دوم: عنوان، چکیده، واژه های کلیدی(6-3 کلمه از واژه های مشتقه از عنوان مقاله) و Title, Abstract, Keywords = فارسی و انگلیسی. در چکیده مقاله، حدود (15- 5 ) سطر با گفتمانی گذشته نگر، اشاره کنید که در متن مقاله چه ارائه کرده اید. چکیده مقاله، ضمن کوتاه بودن، باید گویا و سلیس بوده و کلیت متن مقاله را منعکس نماید.

برای دیدن ادامه به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ توسط دکتر داود کیا کجوری نظرات () |