مديريت مبتنی بر هدف

آموزش, پژوهش و مشاوره در ارتباط با مدیریت و سازمان

بنام آنکه جان را فکرت آموخت

                      

تنظیم و ساختار یک مقاله علمی ترویجی                                       

نگارش: داود کیا کجوری

 

صفحه اول: نیمه اول صفحه= نامه روی مقاله برای دبیرخانه یک سمینار(کنفرانس، همایش) و یا سردبیر یک مجله. (پیوست شماره یک)

       نیمه دوم صفحه= مشخصات، مرتبه علمی، آدرس، تلفن، فاکس و Email  نویسنده(نویسندگان) به دو زبان فارسی و انگلیسی.

(پیوست شماره یک)

صفحه دوم: عنوان، چکیده، واژه های کلیدی(6-3 کلمه از واژه های مشتقه از عنوان مقاله) و Title, Abstract, Keywords = فارسی و انگلیسی. در چکیده مقاله، حدود (15- 5 ) سطر با گفتمانی گذشته نگر، اشاره کنید که در متن مقاله چه ارائه کرده اید. چکیده مقاله، ضمن کوتاه بودن، باید گویا و سلیس بوده و کلیت متن مقاله را منعکس نماید.

برای دیدن ادامه به ادامه مطلب بروید


بنام آنکه جان را فکرت آموخت

                      

تنظیم و ساختار یک مقاله علمی ترویجی                                       

نگارش: داود کیا کجوری

 

صفحه اول: نیمه اول صفحه= نامه روی مقاله برای دبیرخانه یک سمینار(کنفرانس، همایش) و یا سردبیر یک مجله. (پیوست شماره یک)

       نیمه دوم صفحه= مشخصات، مرتبه علمی، آدرس، تلفن، فاکس و Email  نویسنده(نویسندگان) به دو زبان فارسی و انگلیسی.

(پیوست شماره یک)

صفحه دوم: عنوان، چکیده، واژه های کلیدی(6-3 کلمه از واژه های مشتقه از عنوان مقاله) و Title, Abstract, Keywords = فارسی و انگلیسی. در چکیده مقاله، حدود (15- 5 ) سطر با گفتمانی گذشته نگر، اشاره کنید که در متن مقاله چه ارائه کرده اید. چکیده مقاله، ضمن کوتاه بودن، باید گویا و سلیس بوده و کلیت متن مقاله را منعکس نماید.

(پیوست شماره دو)

صفحه سوم به بعد: متن مقاله از اینجا شروع شده، و اولین تیتر مقاله، شماره یک بخود میگیرد.

1- مقدمه(Introduction)= که شامل دو پاراگراف است:

اول= معرفی موضوع مقاله در حدود(15- 5) سطر بمنظور آشنایی و نفوذ در خواننده.

دوم= حدود پنج سطر با گفتمانی آینده نگر، اشاره کنید که در ادامه مقاله چه خواهید کرد.

(پیوست شماره سه)

2- تعاریف(Definitions)= بر اساس عنوان مقاله، ممکن است دارای چند پاراگراف باشد. در هر پاراگراف به یک موضوع اشاره و بصورتی مستند(نام خانوادگی، سال، صفحه) از قول دیگر نویسندگان نقل قول کنید. در حقیقت در این تیتر، خواننده را با مبانی نظری عنوان مقاله آشنا میکنید. این تیتر بهتر است بین 30-10 سطر باشد.

3- 4- 5- 6- اصل مقاله= این تیترهای چهارگانه به اصل مقاله میپردازند. بر حسب عنوان و محتوای مقاله، ممکن است این تیترها کمتر و یا بیشتر شوند. مثلاً فقط 3 و 4 و 5 بوده و یا اینکه 3 و 4 و 5 و 6 و 7 باشند و یا اینکه حتی کمتر و یا بیشتر از این باشند. در هر صورت بر حسب اینکه عنوان و محتوای مقاله شما چیست؟ لازم است تیترهای مناسب و جذابی برای این شماره ها انتخاب نموده و در مورد آنها بصورتی کاملاً مستند مطلب بنویسید. اصل مقاله بهتر است بین (10- 5) صفحه  A4 باشد.

7- نتایج و یافته ها(Results)= در این تیتر به خواننده میگویید که در متن مقاله چه ارائه نموده اید و نوآوری مقاله شما چه بوده است؟ در حقیقت، گفته شما در این تیتر باید با گفته شما در پاراگراف دوم مقدمه سازگار و همخوان باشد. . این تیتر بهتر است حدود یک صفحه A4 بوده و در قالب یک جدول، نمودار، شکل، عکس، فرمول، و یا حداقل جملاتی زیبا، نوآوری (Contribution) مقاله شما را نشان دهد. البته این امکان هم وجود دارد که نوآوری مقاله شما در بندهای (6-3) همراه با تحلیل شما در صفحات اصل مقاله، آورده شود که در این صورت در این بند فقط اشاره میکنید که نوآوری مقاله شما چه بوده است.

8- جمعبندی(Conclusion remarks)= این تیتر حداقل شامل سه تیتر فرعیست. در این تیتر به خواننده میگویید که نظر و برداشت خود شما از محتوای مقاله چیست؟ فواید خواندن این مقاله چیست؟ بعبارت دیگر مشروعیت و موجه بودن زحمات خود در نگارش مقاله را به خواننده میگویید. و اما تیترهای فرعی:

8-1- بحث و مقایسه(Discussion)= در این تیتر، نوآوری مقاله خود را با نوآوری حداقل یک مقاله یا تحقیق نویسندگان دیگر مقایسه، و شباهتها و تفاوتهای کار خود را با آنها مقایسه کنید. و اگر نوآوری شما منحصر بفرد بود و مقاله دیگری پیدا نشد که نوآوری خود را با آنها مقایسه کنید میتوانید مزیتها و نقاط قوت کار خود را بگویید. در هر صورت نکته بسیار مهم این است که خواننده فکر کند شما یک چیز نو و بدیعی را به دنیای علم و دانش عرضه کرده اید. این تیتر بهتر است بین (15- 5) سطر باشد.

8-2- نتیجه گیری و کاربردهای دنیای واقعی(Implications for real world(Managers))= در این تیتر به خواننده میگویید که نوآوری شما در چه زمان و مکانی میتواند مشکلی را از مشکلات دنیای واقعی(مدیران) حل نماید؟ و چگونه در دنیای واقعی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این تیتر بهتر است بین (15- 5) سطر باشد.

8-3- برای تحقیقات آینده(For further research)= در این تیتر راه را برای ادامه تحقیقات بوسیله دیگران و یا برای خود در آینده هموار نموده، و حداقل باید یک عنوان مقاله جدید(کوتاه، مناسب، زیبا و جذاب) مرتبط با مقاله حاضر خود را، به خواننده ارائه نمایید. بهتر آن است که سه عنوان مقاله ارائه دهید.

9- پانویسها(Footnotes)= همه کلمات، واژه ها، اصطلاحات و لغاتی که در متن مقاله آمده اند اما به توضیحات بیشتری نیاز دارند(مثلاً اسامی انگلیسی) بترتیب شماره گذاری آنها در متن، در اینجا نوشته شده و توضیحات لازم در مورد آنها داده میشود. در Word اینگونه عمل میکنیم(Insert-Reference-Footnotes).

10- منابع و مأخذ(References)= فقط منابعی را که در متن مقاله سند داده ایم در این قسمت طبق الگوی مشخص میآوریم. یادآوری اینکه منابع مختلف استنادی شامل کتاب، مقاله، مجموعه ها، و غیره هرکدام به سبک خاصی در منابع و مأخذ میآیند که لازم است به یک نمونه عینی مقاله نگارنده مراجعه شود. ضمناً ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگلیسی را میآوریم. منابع استنادی مقاله باید(حداقل در چند مورد) بسیار جدید و نو باشند. سایتهای Magiran.com, Irandoc.ac.ir, Sciencdirect.com, Ebsco, Emerald, Google advanced search  در شرایط امروز ایران بسیار مفیدند.

 

نکات مهم:

- هر مقاله باید یک نوآوری را مطرح نموده و آن را به زبانی خواننده پسند ارائه نماید. از دیدگاه تئوری‌پردازی، چهار نوع روش تحقیق برای نوآوری داریم: بسط یا بهبود تئوریهای موجود، مقایسه دیدگاههای تئوریکی مختلف، بررسی پدیده‏ای خاص با استفاده از دیدگاههای تئوریکی مختلف، و بالاخره بررسی پدیده‏ای مستند و تکراری(تحقیقی که قبلاً انجام شده است) در محیط و شرایطی جدید. یک مقاله ترویجی عموماً در گروههای اول و دوم قرار میگیرد. ساده ترین راه کشف یک نوآوری و نوشتن مقاله در مورد آن، رجوع به تیتر  8-3- برای تحقیقات آینده(For further research) مقالات دیگران است. البته ممکن است بر حسب مهارتی که کسب میکنید خود نیز به طرح عنوان مقاله اقدام کنید.

- نامه روی مقاله هر چه ادیبانه و زیبا نگارش شود. نام خدا، عنوان خطاب نامه به سمینار و یا سردبیر مجله، باسلام، و نام نویسنده زیر نامه، و نیز در آدرسها، کلمات نوشته: و By:   بصورت Bold باشند.

- صفحه Word را 25×15، فونت فارسی را  Bzar 12 و فونت انگلیسی را Times New Roman 12 در نظر بگیرید. البته ممکن است هر سمینار یا مجله ای فونتهای خاص خودش را بخواهد.

- شماره صفحه در قسمت وسط پایین باشد. در Word اینگونه عمل میکنیم(Insert-Page Numbers-Bottom).

- همه تیترهای مقاله و نیز عنوان، چکیده، واژه های کلیدی، Title, Abstract, Keywords، بصورت Bold باشند.

- شروع هر پاراگراف با یک دکمه Tab همراه باشد. یعنی کمی داخلتر از اول خط شروع شود.

- آخرین خط هر پاراگراف با تیتر بعدی یک خط فاصله داشته باشد.

- فاصله بین خطوط در Word یک(Single) باشد.

- مطالب متن اصلی مقاله باید کاملاً مستند(نام خانوادگی، سال، صفحه) باشند. یعنی هر مطلبی را که از هر سندی میگیرید بلافاصله به منبعش اشاره کنید.

- نقطه و کاما را بلافاصله بعد از کلمه قرار داده، آنگاه با یک حرف فاصله، کلمه بعدی را شروع کنید.

- نمودارها را زیبا طراحی نموده و آنها را Group کنید. در Word اینگونه عمل میکنیم(Right click, Grouping, Group).

- در مجموع بهتر است مقاله شما بین (15-8) صفحه A4 باشد.

- زیباسازی ظاهر مقاله بسیار مهم است. البته هر سمینار یا مجله ای ممکن است دستورالعمل خاصی داشته باشد که لازم است به آنها توجه شود.

 

برخی منابع:

1- چگونه مقاله علمی بنویسیم و آنرا به چاپ برسانیم- محسن ابالحسنی.

2- نگارش و انتشار مقاله- ناصر ولایی.

3- How to write a paper – G. M. Hall.

4- How to write and publish a scientific paper – R. A. Day.

 

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره یک

شماره-

تاریخ-

پیوست- اصل مقاله

 

 

 

 

 

 

 


بنام خدا

 

دبیرخانه محترم همایش .....................

 

با سلام

احتراماً عطف به فراخوان برگزاری همایش .........................، با عرض خسته نباشید بخاطر زحماتی که جهت برگزاری همایش متحمل می‌شوید، بدینوسیله اصل مقاله اینجانب با عنوان‹‹ ..............................................................................›› جهت صدور دستورات مقتضی بمنظور ارائه در همایش تقدیم میگردد.

موجب امتنان خواهد بود اگر دستور فرمایید از طریق تلفن، فاکس، پست و یا Email، وصول این نامه و نیز متعاقب آن، از نتیجه اقدامات انجام شده اینجانبان را مطلع فرمایند.

قبلاً از بذل توجه و عنایتی که میفرمائید سپاسگزاری میگردد.

 

 

                                                                                                                                                            با احترام مجدد

                                                                                                                                                          داود کیاکجوری

 

 

 

 

 

 

نوشته:

1- دکتر داود کیاکجوری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنوشهر و چالوس.

آدرس: چالوس- دانشگاه آزاد اسلامی- گروه مدیریت دولتی. تلفن: 3182628-0912                 Email: Davoodkia@Yahoo.com

 

By:

1. Dr. Davood Kia Kojori the assistant professor in University of Islamic Azad University of  Noshahr & Chalos.

Address: Department of Public Administration(DBA), Islamic Azad University of Noshahr & Chalos, Iran.

Email: Davoodkia@Yahoo.com

Phone: 0912-3182628.

 

 

 

 

 

پیوست شماره دو

 

 

 

 


عنوان: ارائه الگویی جهت بررسی نوآوری درون شرکتهای کوچک(کارآفرینی سازمانی)در کشورهای در حال توسعه.

 

چکیده: اکثر مطالعات نوآوری در کشورهای صنعتی همانند امریکا، بریتانیا و آلمان گرفته شده است. در حال حاضر، شکاف قابل ملاحظه‌ای در دانشمان درباره نوآوری به خصوص در سطح شرکت در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. از طرفی نوآوری در ابتدا در شرکتهای بزرگ مورد مطالعه قرار می‌گرفت. اکثر نوآوریها به صورت سنتی به شرکتهای چند ملیتی مربوط می‌شد. اگر چه شومپیتر در سال 1939 در نوشته‌های اولیه خود نقش کوچکی شرکت در نوآوری را تشخیص داده بود اما ادامه توجه به نوآوری در شرکتهای کوچک به دوره‌های اخیر مربوط می‌شود. در حالی که شرکتهای بزرگ یک مزیت نوآورانه در صنایع به شدت سرمایه‌ای با استفاده از صرفه‌جوییهای ناشی از مقیاس دارند، شرکتهای کوچک در صنایع نیازمند به درصد بالای نیروی کار ماهر، موفقتر هستند. شرکتهای کوچک، به عنوان نوآوران مهمی در رشته‌های تکنولوژیک در سطح بالا همانند کامپیوتر و بیوتکنولوژی عنوان شده‌اند.

هدف از نگارش مقاله حاضر، ارائه مدلی بمنظور بررسی نوآوری در شرکتهای کوچک بعنوان کارآفرینی سازمانی در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. در جهت دستیابی به هدف مذکور سعی شده است تا مرور مستند بر ادبیات موضوعی مربوط به نوآوری درون شرکتهای کوچک در کشورهای در حال توسعه، ضمن بیان مختصر تعاریف، ابعاد و موضوعات مرتبط با آن، مزایای ناشی از نوآوری شرکتهای کوچک در کشورهای در حال توسعه در قالب الگویی مورد بررسی قرار گیرد تا بعنوان مبنایی برای بررسی و مطالعات بیشتر مربوط به موضوع در دنیای واقعی باشد. در پایان، ضمن اشاره مجدد به هدف از نگارش مقاله در قالب جمع‌بندی، نتایج، کاربردهای مدیریتی و جهات تحقیقاتی آینده مربوط به موضوع بمنظور ادامه و پیگیری کار توسط دیگر محققان علاقمند ارائه شده است.

 

واژه‌های کلیدی: نوآوری، شرکتهای کوچک، کارآفرینی سازمانی، کشورهای در حال توسعه.

 

 

 

Title: The presentation of a model for surveying the innovation inside small companies (organizational entrepreneurship) in developing countries

 

Abstract: Most studies about innovation take place in industrial countries such as the U.S.A, Britain and Germany. Now, there exists a considerable gap in our knowledge about innovation especially in company levels in developing countries. On the other hand the innovation was first studied in big companies. Most innovations were connected to multinational companies traditionally. However, Schumpeter (1939) in his first notes recognized the role of small companies in innovation. But the attention to innovation in small companies is related to the recent decades. While the big companies have, an innovative advantage in high capital industries because of using savings resulted from scale; small companies are more successful in industries needing more expert worker force. Small companies, as important innovators in technology fields, are introduced in a higher level just like computer and biotechnology.

The purpose of writing the current paper is presenting a model for surveying the innovation in small companies as organizational entrepreneurship in developing countries.  In order to achieve the above said goal, it is attempted to have a documented review over the subjective literature about the innovation inside small companies in developing countries and gives a brief definition as well as introducing the related subjects and dimensions. The advantages of innovation in small companies in developing countries are analyzed through a model. Thus, it can be a basis for further studies about a subject in real world. Finally, referring to the purpose of writing this paper, to sum up, the results and the management applications and future research directions about the subject are presented so that other interested researchers can go through the task and carry on further researches.

 

Keywords: Innovation- Small firms- Entrepreneurship- Developing Countries.

 

 

 

 

پیوست شماره سه

 

 

 


1- مقدمه

     نوآوری در عملکرد موفق شرکتها هم در بخش صنعتی و هم بخش خدمات و یا به عبارتی کل اقتصاد مؤثر می‌باشد(Kluge, Meffert & Stein, 2000). نوآوریهای مؤثر، ارزش جدیدی برای مشتری ایجاد می‌کنند(Mizik & Jackobson, 2003) و در جهت کمک به بقای شرکت نه تنها در مقابل تندبادهایی همچون تخریب خلاقیت مقاومت می‌کنند، بلکه به خاطر منجرشدن به یک کاتالیزور در مقابل این تندبادها ضروری می‌باشند(Danneels, 2002). شرکتها باید در جهت توسعه نوآوری خلاق باشند. این حقیقت که نوآوری عنصر کلیدی در عملکرد شرکتها می‌باشد، به خوبی در کشورهای توسعه‌یافته جاافتاده است. در مقابل، بر فرآیند نوآوری در شرکتهایی که در کشورهای در حال توسعه تجارت می‌کنند، تأکید زیادی نشده است(Chudnovsky et al, 2006). نوآوری در ابتدا در شرکتهای بزرگ مورد مطالعه قرار ‌گرفت. اکثر نوآوریها به صورت سنتی به شرکتهای چند ملیتی مربوط می‌شد(Vossen, 1998). اگر چه شومپیتر در سال 1939 در نوشته‌های خود نقش کوچکی شرکت در نوآوری را تشخیص داده بود اما توجه به نوآوری در شرکتهای کوچک به دوره‌های اخیر مربوط می‌شود. در حالی که شرکتهای بزرگ یک مزیت ناشی از نوآوری در صنایع به شدت سرمایه‌ای بر اثر صرفه‌جوییهای ناشی از مقیاس دارند، شرکتهای کوچک در صنایعی که به درصد بالاتری نیروی کار ماهر نیازمند می‌باشند، موفقتر می‌باشند(Acs & Audretsch, 1990). شرکتهای کوچک، به عنوان نوآوران مهمی در رشته‌های تکنولوژیک در سطح بالا همانند کامپیوتر و بیوتکنولوژی عنوان شده‌اند(Rothwell, 1991). شرکتهای کوچک و بزرگ نقشهای متفاوتی در فعالیتهای نوآورانه بر اساس مهارتها و منابع بازی می‌کنند(Rizzoni, 1991). شرکتهای کوچک، ویژگیهای منحصر به فردی همانند منابع کمیاب، اثر پایین بر بازار و ارتباطات غیر رسمی دارند که آنها را از شرکتهای بزرگ متمایز می‌نماید(Dickson et al, 1997). این شرکتها باید استراتژیهای نوآورانه متفاوتی نسبت به استراتژیهایی که به وسیله شرکتهای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد را مورد استفاده قرار دهند(Yap & Souder, 1994). قدرت شرکتهای کوچک در منابع قرار ندارد( حداقل منابع فیزیکی) بلکه در ویژگیهای رفتاری آنها همانند انعطاف‌پذیری و مدیریت انگیزش قرار دارد(Vossen, 1998).

با توجه به مواردی که فوقاً به آنها اشاره شده است در مقاله حاضر سعی خواهد شد تا  مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، ارائه مدلی بمنظور بررسی نوآوری در شرکتهای کوچک( بعنوان کارآفرینی سازمانی) و در کشورهای در حال توسعه عنوان شود تا بتواند بعنوان مبنایی برای بررسی و مطالعات بیشتر مربوط به موضوع در دنیای واقعی باشد. در پایان، ضمن اشاره مجدد به هدف از نگارش مقاله در قالب جمع‌بندی، نتایج، کاربردهای مدیریتی و جهات تحقیقاتی آینده مربوط به موضوع بمنظور ادامه و پیگیری کار توسط دیگر محققان علاقمند ارائه خواهد شد.

 

 

 


بنام آنکه جان را فکرت آموخت

                      

ساختار یک مقاله علمی پژوهشی                                      تنظیم و نگارش: داود کیا کجوری

 

صفحه اول: نیمه اول صفحه= نامه روی مقاله برای دبیرخانه یک سمینار(کنفرانس، همایش) و یا سردبیر یک مجله.

        نیمه دوم صفحه= مشخصات، مرتبه علمی، آدرس، تلفن، فاکس و Email  نویسنده(نویسندگان) به دو زبان فارسی و انگلیسی.

صفحه دوم: عنوان، چکیده، واژه های کلیدی(6-3 کلمه از واژه های مشتقه از عنوان مقاله)   و   Title, Abstract, Keywords = فارسی و انگلیسی. در چکیده مقاله، حدود (15- 5 ) سطر با گفتمانی گذشته نگر، اشاره کنید که در متن مقاله چه ارائه کرده اید. چکیده مقاله، ضمن کوتاه بودن، باید گویا و سلیس بوده و کلیت متن مقاله را منعکس نماید. بعبارت دیگر، چکیده مقاله باید به هدف، مسئله، مدل مفهومی، سؤالات/فرضیات، جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق، ابزار جمع آوری داده ها، اعتبار و پایایی، روش تجزیه و تحلیل، و بخصوص نتایج و یافته ها اشاره نماید.

صفحه سوم به بعد: متن مقاله از اینجا شروع شده، و اولین تیتر مقاله، شماره یک بخود میگیرد.

1- مقدمه(Introduction)= این تیتر حداقل سه پاراگراف دارد:

اول= معرفی موضوع مقاله در حدود (15- 5) سطر بمنظور آشنایی و نفوذ در خواننده.

دوم= بیان و معرفی مسئله تحقیق بصورتی مستند در حدود (15- 5) سطر.

سوم= اشاره به هدف تحقیق، و نیز مدل مفهومی و سؤالات/فرضیات بمنظور حل مسئله بیان شده و رسیدن به هدف مورد اشاره در حدود (10- 5) سطر. باید به زبانی محکمه پسند به خواننده گفته شود که بمنظور حل مسئله بیان شده و رسیدن به هدف مورد اشاره قرار است از این مدل مفهومی و سؤالات/فرضیات استفاده شود. مدل مفهومی مورد اشاره باید مستند(نام خانوادگی، سال، صفحه) باشد.

2- پیشینه تحقیق(Literature Review)= این تیتر حداقل دو پاراگراف دارد:

اول= بصورتی کاملاً مستند(نام خانوادگی، سال، صفحه)، و در حدود(20- 10) سطر به مبانی نظری موضوع مقاله و روابط بین متغیرهای موجود در هدف و سؤالات/فرضیات اشاره شود. این بند می تواند شامل تعاریفی از موضوع مقاله و نقل و قول از دیگر نویسندگان باشد. در حقیقت در این تیتر، خواننده را با مبانی نظری عنوان مقاله آشنا میکنید. این تیتر بهتر است بین  30-10  سطر باشد.

دوم= بصورتی کاملاً مستند(نام خانوادگی، سال، صفحه)، و در حدود(20- 10) سطر به سابقه تحقیقات مشابه اشاره شود. در این پاراگراف بخصوص لازم است به نتایج و یافته های تحقیقات دیگران اشاره شود تا در پایان مقاله بتوان نتایج حاصل از تحقیق حاضر را با نتایج آنها مقایسه نموده و شباهتها و تفاوتها را استخراج کرد.

3- مواد و روشها(Materials and Methods)= در این تیتر لازم است به چندین موضوع مرتبط با تحقیق اشاره شود. اگر چه این موارد میتوانند بصورت یک پاراگراف بلند بیان شوند اما بهتر است بصورت پاراگرافهای کوتاه و جدا جدا ارائه گردند. این موارد عبارتند از: روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری داده ها، روش جمع آوری داده ها، روایی یا اعتبار(Validity) ابزار اندازه گیری داده ها، پایایی یا قابلیت اطمینان(Reliability) ابزار اندازه گیری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای مورد استفاده بمنظور تأیید یا رد سؤالات/فرضیات، مشکلات و محدودیتهای احتمالی.

4- نتایج و یافته ها(Results)= در این تیتر به خواننده میگویید که در نتایج تحقیق و نوآوری مقاله شما چه بوده است؟ در حقیقت، گفته شما در این تیتر باید با گفته شما در پاراگراف دوم مقدمه سازگار و همخوان باشد. بر اساس نوع و عنوان مقاله این تیتر بهتر است حدود سه الی ده صفحه A4 باشد. معمولاً بهتر است نتایج و یافته ها را به دو تیتر فرعیتر تقسیم کنید. در اولی، برخی داده های توصیفی را بیاورید و در دومی، به سؤالات/فرضیات تحقیق پاسخ دهید. بخاطر داشته باشید که متن و قلب مقاله شما اینجاست پس باید سعی کنید هر چه زیباتر، سلیستر، ساده تر، محکمه پسندتر و بهتر، اشاره کنید که نوآوری مقاله شما چه بوده؟ و چگونه به سؤالات/فرضیات تحقیق پاسخ داده اید؟ میتوانید نتایج و یافته ها و نوآوری (Contribution) تحقیق خود را در قالب یک جدول، نمودار، شکل، عکس، فرمول، و یا حداقل جملاتی زیبا نیز نشان دهید.

5- جمعبندی(Conclusion remarks)= این تیتر حداقل شامل سه تیتر فرعیست. در این تیتر به خواننده میگویید که نظر و برداشت خود شما از محتوای مقاله چیست؟ فواید خواندن این مقاله چیست؟ بعبارت دیگر مشروعیت و موجه بودن زحمات خود در نگارش مقاله را به خواننده میگویید. و اما تیترهای فرعی:

5-1- بحث و مقایسه(Discussion)= در این تیتر، نوآوری مقاله خود را با نوآوری مقاله یا تحقیق نویسندگان دیگری که در پاراگراف دوم پیشینه تحقیق به آنها اشاره کرده اید مقایسه، و شباهتها و تفاوتهای کار خود را با آنها بگویید. و اگر نوآوری شما منحصر بفرد بود و مقاله دیگری پیدا نشد که نوآوری خود را با آنها مقایسه کنید میتوانید مزیتها و نقاط قوت کار خود را بگویید. در هر صورت نکته بسیار مهم این است که خواننده فکر کند شما یک چیز نو و بدیعی را به دنیای علم و دانش عرضه کرده اید. این تیتر بهتر است بین (15- 5) سطر باشد.

5-2- نتیجه گیری و کاربردهای دنیای واقعی(Implications for real world(Managers))= در این تیتر به خواننده میگویید که نوآوری شما در چه زمان و مکانی میتواند مشکلی را از مشکلات دنیای واقعی(مدیران) حل نماید؟ و چگونه در دنیای واقعی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این تیتر بهتر است بین (15- 5) سطر باشد.

5-3- برای تحقیقات آینده(For further research)= در این تیتر راه را برای ادامه تحقیقات بوسیله دیگران و یا برای خود در آینده هموار نموده، و حداقل باید یک عنوان مقاله جدید(کوتاه، مناسب، زیبا و جذاب) مرتبط با مقاله حاضر خود را، به خواننده ارائه نمایید. بهتر آن است که سه عنوان مقاله ارائه دهید.

6- سپاسگزاری= در این تیتر از کسانیکه در اجرای تحقیق با شما همکاری کرده اند قدردانی کنید. این تیتر بهتر است بین (5- 2) سطر باشد. البته این تیتر اختیاری است و میتواند نوشته نشود.

7- پانویسها(Footnotes)= همه کلمات، واژه ها، اصطلاحات و لغاتی که در متن مقاله آمده اند اما به توضیحات بیشتری نیاز دارند(مثلاً اسامی انگلیسی) بترتیب شماره گذاری آنها در متن، در اینجا نوشته شده و توضیحات لازم در مورد آنها داده میشود. در Word اینگونه عمل میکنیم(Insert-Reference-Footnotes).

8- منابع و مأخذ(References)= فقط منابعی را که در متن مقاله سند داده ایم در این قسمت طبق الگوی مشخص میآوریم. یادآوری اینکه منابع مختلف استنادی شامل کتاب، مقاله، مجموعه ها، و غیره هرکدام به سبک خاصی در منابع و مأخذ میآیند که لازم است به یک نمونه عینی مقاله نگارنده مراجعه شود. ضمناً ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگلیسی را میآوریم. منابع استنادی مقاله باید(حداقل در چند مورد) بسیار جدید و نو باشند. سایتهای Magiran.com, Irandoc.ac.ir, Sciencdirect.com, Ebsco, Emerald, Google advanced search  در شرایط امروز ایران بسیار مفیدند.

 

نکات مهم:

- هر مقاله باید یک نوآوری را مطرح نموده و آن را به زبانی خواننده پسند ارائه نماید. از دیدگاه تئوری‌پردازی، چهار نوع روش تحقیق برای نوآوری داریم: بسط یا بهبود تئوریهای موجود، مقایسه دیدگاههای تئوریکی مختلف، بررسی پدیده‏ای خاص با استفاده از دیدگاههای تئوریکی مختلف، و بالاخره بررسی پدیده‏ای مستند و تکراری(تحقیقی که قبلاً انجام شده است) در محیط و شرایطی جدید. یک مقاله پژوهشی ممکن است در هر یک از گروههای چهارگانه فوق قرار گیرد. ارائه یک نوآوری و نوشتن مقاله پژوهشی در مورد آن مستلزم این است که قبلاً تحقیقی انجام شده باشد و در اینجا صرفاً آنرا به یک مقاله تبدیل میکنیم.

- نامه روی مقاله هر چه ادیبانه و زیبا نگارش شود. نام خدا، عنوان خطاب نامه به سمینار و یا سردبیر مجله، باسلام، و نام نویسنده زیر نامه، و نیز در آدرسها، کلمات نوشته: و By:   بصورت Bold باشند.

- صفحه Word را  25×15، فونت فارسی را  Bzar 12 و فونت انگلیسی را Times New Roman 12 در نظر بگیرید. البته ممکن است هر سمینار یا مجله ای فونتهای خاص خودش را بخواهد.

- شماره صفحه در قسمت وسط پایین باشد. در Word اینگونه عمل میکنیم(Insert-Page Numbers-Bottom).

- همه تیترهای مقاله و نیز عنوان، چکیده، واژه های کلیدی،  Title, Abstract, Keywords، بصورت Bold باشند.

- شروع هر پاراگراف با یک دکمه Tab همراه باشد. یعنی کمی داخلتر از اول خط شروع شود.

- آخرین خط هر پاراگراف با تیتر بعدی یک خط فاصله داشته باشد.

- فاصله بین خطوط در Word  یک(Single) باشد.

- مطالب متن اصلی مقاله باید کاملاً مستند(نام خانوادگی، سال، صفحه) باشند. یعنی هر مطلبی را که از هر سندی میگیرید بلافاصله به منبعش اشاره کنید.

- نقطه و کاما را بلافاصله بعد از کلمه قرار داده، آنگاه با یک حرف فاصله، کلمه بعدی را شروع کنید.

- نمودارها را زیبا طراحی نموده و آنها را  Group کنید. در Word اینگونه عمل میکنیم(Right click, Grouping, Group).

- در مجموع بهتر است مقاله شما بین (15-8) صفحه A4 باشد.

- زیباسازی ظاهر مقاله بسیار مهم است. البته هر سمینار یا مجله ای ممکن است دستورالعمل خاصی داشته باشد که لازم است به آنها توجه شود.

 

برخی منابع:

1- چگونه مقاله علمی بنویسیم و آنرا به چاپ برسانیم- محسن ابالحسنی.                          2- نگارش و انتشار مقاله- ناصر ولایی.

3- How to write a paper – G. M. Hall.                         4- How to write and publish a scientific paper – R. A. Day.

نوشته شده در یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ توسط دکتر داود کیا کجوری نظرات () |