مديريت مبتنی بر هدف

آموزش, پژوهش و مشاوره در ارتباط با مدیریت و سازمان

                                                

 

                                                مديريت مبتنی بر هد ف و مديريت مبتنی بر عشق:

 

    من عاشق جانبازم ، از عشق نپرهيزم                 

من مست سر اندازم ، از عربده نگريزم                                             

   گويند رفيقانم : "از عشق نپرهيزی ؟"                 

 در عشق بپرهيزم، پس با چه در آميزم  

 

   ۲-  راست مغزی وچپ مغزی (جايگاه عشق در سمت راست مغز )

   دانشمندان به ويژه عصب شناسان ، جراحان مغز و اعصاب و روانشناسان از مدت ها پيش در يافته اند که مغز ،

 دو نيمکره متمايز از هم دارد، اما آنچه به تازگی کشف کرده اند اين است که هر نيمکره از نظر جنبه های بنيادی

  ويژگی های خاص خود را دارد .

 در نيمکره چپ مغز بسياری از افراد ( به غير از افراد چپ دست ) می توان فرايندهای تفکرات منطقی را يافت .

 نحوه عملکرد نيمکره چپ مغز، خطی است . چرا که اطلاعات را به گونه ای متوالی پردازش می کند .

        افراد می توانند در عين حال هم زيرک و هم کودن باشند ، تنها به اين دليل که

               يک سمت مغز آنها از سمت ديگر ، رشد بيشتری کرده است .

  نيمکره راست مغز ويژه پردازش همزمان است يعنی به گونه ای کلی وارتباطی عمل می کند .تصور،خلق آينده ،

طراحی، تمرکز روی روياها ، خلاقيت ، تفکر شهودی وبالاخره عشق در نيمکره سمت راست مغز شکل

    می گيرند .

    نيرومند ترين عاملی که بر اعمال و رفتار اثر دارد نيروی عشق است زيرا هر آنچه در زندگی

                   انجام می دهيم يا برای کسب عشق است يا برای جبران کمبود عشق. 

 بيشتر مشاغلی مانند وکلا ، حسابداران، و طراحان، فرايندهای تفکر پيشرفته تری در سمت چپ مغز خود داشته ،

 در حالی که مشاغلی چون نقاشان، مجسمه سازان و سيا ستمداران  فرايندهای رشد يافته تری در سمت راست مغز

 خود دارند .

                             شما در رشته ای می توانيد به کمال برسيد که به آن عشق می ورزيد .

  مديرانی که واقعا برجسته اند، بدون ترديد آنهايی هستند که می توانند فرايندهای اثربخش نيمکره راست مغز را با

   فرايندهای اثربخش نيمکره چپ درآميزند.

  " روح شما اغلب ميدان نبردی است که در آن عقل ومنطق با شوق و عشق در جنگ و ستيزند .کاش می توانستم در

  ميدان روح شما ميانجی باشم و اين ناهماهنگی را به وحدت وآهنگ تبديل کنم .اما چگونه در اينکار توفيق خواهم

  يافت ، مگر آنکه شما خود در اين ميانه صلح آفرين باشيد و عاشق همه ارکان هستی خويش .

  و در يابيد که عقل لنگر و عشق بادبان کشتی روح شماست ...... عشق اگر در سايه عتايت عقل نباشد شعله ای

   است که خود را خاکستر خواهد کرد . پس بگذاريد روح شما عقل را تا عرش عشق تعالی بخشد ، تا او نيز بتواند

  به شادی آواز سر دهد." (جبران خليل جبران )

 

   عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی                        عشق داند که در اين دايره سرگردانند( حافظ) 

 

                                                                                                        موفق و پيروز باشيد

نوشته شده در دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٢ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ توسط دکتر داود کیا کجوری نظرات () |