هفت دلیل ترک خدمت کارکنان

هفت دلیل ترک خدمت کارکنان

 

 

 

 

 

 

هرچند «اینجا ایران است» و منتقدین بسیاری معتقدند نظریه پردازی های غربی کاربردی در اینجا ندارد، با این حال به نظر می رسد در شرایط زیر هر فرد غیر «محافظه کار» (همان روبه مزاج سابق) تصمیم به ترک سازمان خواهد گرفت:

۱. شغل و یا محیط کار به شکلی که ما انتظار داریم نباشد.

۲. با شغل احساس تناسب نکنیم.

۳. مافوق ما در نقش مربی ظاهر نشده و حرف ها و رفتاری که موجب بهبود ما شود نزده و از خود نشان ندهد.

۴. رشد و پیشرفت ما بسیار اندک باشد.

۵. احساس مورد توجه قرار نگرفتن و ارزیابی نادرست، به صورتی که حق ما بیش از آن بوده، به ما دست دهد.

۶. از بابت حجم کاری زیاد و بروز عدم توازن در کار و زندگی دچار تنش و استرس شویم.

۷. به مافوق و مدیران ارشد سازمان بی اعتماد و بدبین شویم.

/ 0 نظر / 35 بازدید