منابع کنکورکارشناسی ارشد مدیریت دولتی، بازرگانی، صنعتی و فناوری اطلاعات

درس

حداقل منابع

زبان

1- فرهنگ فراگیری دانش مدیریت- پاتریک مانتانا ترجمه سهراب خلیلی شورینی

2- 1000 تست زبان تخصصی مدیریت - داور ونوس

تئوریهای مدیریت

مروری جامع بر تئوری های مدیریت و سازمان - سید جوادین(دو جلدی)

اقتصاد خرد

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد- دکتر محسن نظری

اقتصاد کلان

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان - دکتر محسن نظری

ریاضی

کتاب تست و خلاصه ریاضیات کارشناسی ارشد نیکوکار

آمار

کتاب تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد - نیکوکار

مدیریت تولید(صنعتی، مدیریت فناوری اطلاعات)

1- مدیریت تولید و عملیات-هایده متقی

2- مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات-جعفر نژاد - فاریابی باسمنج

تحقیق در عملیات(بازرگانی، صنعتی، فناوری اطلاعات)

1- نکات و مفاهیم پژوهش عملیاتی - دکتر مهرگان

2- پژوهش عملیاتی-دکتر عارفه فدوی

بازاریابی(مدیریت بازرگانی، مدیریت فناوری اطلاعات)

1- بازاریابی- دکتر ونوس، دکتر روستا و دکتر ابراهیمی

2- مجموعه تست مدیریت بازاریابیونوس

مدیریت مالی(بازرگانی)

1- مدیریت مالی- دکتر جهانخانی و دکتر پارسائیان

2- مدیریت مالی - جلد 1و2- ریموند پی.نووجهانخانی و پارسائیان

حسابداری دولتی(دولتی)

حل المسائل حسابداری دولتی -جعفر باباجانی و موسی رمضانی

مالیه و بودجه(دولتی)

 

مالیه عمومی و بودجه ریزی- دکتر داود کیا کجوری و منصور لکورج

کاربرد کامپیوتر در مدیریت(مدیریت کارآفرینی)

1- کاربرد کامپیوتر در مدیریت-حبیب الله کشتکار ملکی

2- راهنمای کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری-حمید خاکسار

/ 0 نظر / 17 بازدید